Touchngo Logo TNGD Logo

Jika saya mempunyai SmartTAG dan TNG RFID Tag di dalam kereta, adakah saya akan dicaj dua kali?