Touchngo Logo TNGD Logo

Jika saya daftar dan guna TNG RFID Tag, bolehkah saya ada fungsi tambah nilai automatik juga?