Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya melihatlihat transaksi ini melalui 'Transaction History' dalam app?