Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya perlu berkongsi maklumat lokasi saya?