Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah memasukkan kad TNG saya ke dalam eWallet, bolehkah saya menggunakan baki kad TNG?