Touchngo Logo TNGD Logo

Jika saya menggunakan kad TNG saya untuk membayar di mesin, bolehkah saya melihat butiran dalam aplikasi?