Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah perlu untuk resit dipaparkan pada kereta?