Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah jenis transaksi kad Touch 'n Go yang boleh saya lihat pada eWallet saya?