Touchngo Logo TNGD Logo

Apa keperluan yang harus dipenuhi oleh pengguna untuk menggunakan perkhidmatan ini?