Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang boleh saya lakukan jika saya mengalami masalah semasa melakukan pembayaran rentas sempadan?