Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimana saya boleh membuat pembayaran melalui Google Play Auto Debit dengan menggunakan Touch 'n Go eWallet?