Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang perlu saya lakukan jika berlaku kesilapan pembayaran?