Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya berhak untuk mendapat bayaran balik jika nombor kenderaan yang dimasukkan adalah tidak betul dan baki eWallet juga telah ditolak?