Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah terdapat fi dan caj ke atas perbelanjaan saya?