Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah saya boleh mula menggunakan kad saya?