Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya ATM tidak memulangkan Kad Visa saya?