Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya memindahkan baki daripada TNG Charm saya yang sedia ada kepada TNG Charm yang lain?