Touchngo Logo TNGD Logo

Saya mempunyai polisi insurans perumahan daripada bank dan polisi saya masih aktif. Bolehkah saya masih membeli SafeHome oleh AIA?