Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang perlu saya lakukan jikalau bungkusan hantaran telahpun rosak?