Touchngo Logo TNGD Logo

Saya mempunyai isu dengan baucar A+ rewards, apa perlu saya buat?