Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah kenderaan yang berdaftar dengan Permit Masuk Kenderaan (VEP) menggunakan perkhidmatan RFID Fuelling?