Touchngo Logo TNGD Logo

Saya tidak berjaya memautkan kad BonusLink saya. Apakah yang perlu saya lakukan?