Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah faktor cuaca mempengaruhi pengesanan RFID?