Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang perlu saya lakukan sekiranya saya telah dicaj secara salah?