Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya dapat melihat transaksi ini dalam penyataan eWallet?