Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang boleh terjadi jika baki eWallet saya tidak cukup semasa keluar daripada tempat letak kereta?