Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya dapat melihat transaksi ini dalam aplikasi?