Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang boleh berlaku jika baki eWallet saya tidak mencukupi semasa proses pembayaran?