Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya memadamkan kad bank saya yang disimpan atau kad bank yang telah saya tetapkan untuk Quick Payment?