Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah Quick Payment disediakan secara automatik untuk kad bank yang saya daftar?