Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya memperbaharui insurans / takaful motosikal saya sahaja (tanpa cukai jalan)?