Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya pemegang gadai janji atau bank saya tiada dalam senarai bank?