Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimana saya boleh membuat pengesahan, pembatalan dan sebarang perubahan ke polisi insurans / sijil takaful setelah saya membeli daripada Touch ‘n Go eWallet?