Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya dikenakan bayaran tambahan untuk cukai jalan saya?