Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah cara saya membatalkan/menamatkan kad saya?