Touchngo Logo TNGD Logo

Saya tidak lagi menggunakan Touch ‘n Go Charm saya tetapi masih ada baki. Apakah yang saya perlu membuat?