Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimana untuk mengaktifkan kembali Akaun Dorman?