Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah jumlah amaun yang perlu dibayar yang dipaparkan dalam e-polisi saya berbeza daripada amaun yang saya bayar dalam Touch ‘n Go eWallet?