Saya adalah pelajar sepenuh masa yang berdaftar di IPTA/IPTS tetapi permohonan saya telah ditolak. Mengapa? Bagaimanakah saya boleh menyelesaikannya dan menerima tuntuntan saya?