Bagaimanakah saya akan tahu sama ada saya layak dan permohonan saya berjaya?