Bagaimana empat penyedia perkhidmatan e-dompet tersebut dipilih untuk program ini?