Mengapakah terdapat bayaran balik wang daripada rakan penghantaran cukai jalan kepada saya?