Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah saya boleh membuat pengesahan, pembatalan dan pengubahan atas polisi insurans setelah saya membeli daripada Touch 'n Go eWallet?