Bagaimanakah Pengguna yang dirujuk boleh menerima rujukan saya?