Apakah had baki GO+ yang dapat menikmati Kadar Pulangan Bonus ini?