Dalam Tempoh Kempen ini, adakah saya masih akan menerima Kadar Pulangan Harian saya?