Adakah terdapat proses bagi sebarang pertikaian (‘dispute’)?