Apakah yang akan berlaku jika Perujuk dan Pengguna yang dirujuk telah menyertai dalam Kempen ini sebelum 1 Jun 2021?