Touchngo Logo TNGD Logo

Apa perlu saya buat supaya dapat membuat kemasukan wang ke akaun GO+?