Bagaimanakah saya boleh mengetahui sama ada saya layak untuk Perlindungan PA Percuma ini? Adakah saya akan dimaklumkan?